Afdelingsbestuur

Vrijwel iedere afdeling heeft een eigen bestuur en/of contactpersoon. Hieronder zie je de bestuursleden van de afdeling Zeeland met eventueel hun functie binnen het bestuur.


Simone van Geffen-Visser
Voorzitter
Sinds 1998 afgestudeerd aan de ALO Tilburg en sindsdien werkzaam in het VO (Het Goese Lyceum loc. Oranjeweg). In mijn werk trekt het ontwikkelen van onderwijskundig beleid in algemene zin en specifiek voor het vak LO mij het meest. Het zoeken naar verbeteringen, het met elkaar brainstormen en het vinden van oplossingen die het schoolsysteem en de leerling ten goede komt, geeft mij energie en voldoening. Het in de praktijk bezig zijn met het creëren van een veilige sportomgeving het aanreiken van verschillende sportgebieden, beweeg en leefthema's is dat wat mij verbindt met de lessen LO.
Marjan Bun
Secretaris
In 1986 studeerde ik af aan de KALO in Tilburg. Mijn voorkeur om les te geven in het PO deed me besluiten om aansluitend mijn volledige bevoegdheid voor het PO te behalen. In april 1988 kon ik aan de slag als groepsleerkracht op een SO-school in Goes. Ondertussen verhuisde ik naar Hulst en na de geboorte van mijn tweede dochter besloot ik dat ik genoeg met het pontje overgevaren was en vond ik een baan als RT/groepsleerkracht op een PO-school dichter bij huis. Op die school werd in toenemende mate een vermindering van de motorische vaardigheden gesignaleerd. Vanaf dat moment begon mijn loopbaan als gym juf. Gestart bij de kleuters (3 groepen van 32 kleuters na elkaar, ach, maak per les 4 groepen van 8 kinderen en het zijn er geen 32 meer) implementeerde ik een methode voor bewegingsonderwijs. Wat een heerlijke tijd was dat. Ik zag de kinderen vooruitgaan en, wat nog mooier was, ook mijn collega groepsleerkrachten merkten dit op. Ondertussen werd ik ook benaderd door een directeur van een school in mijn woonplaats. Of ik belangstelling had de uren van de daar vertrekkende vakleerkracht over te nemen? Zo had ik een tijdje 2 (kleine) banen. Sinds begin van dit schooljaar is er een einde gekomen aan mijn ‘gym pret’. De PO scholen krimpen hier erg hard. Dit, in combinatie met de keuzes die door de schoolleiding worden gemaakt, heeft ertoe geleid dat ik niet meer als vakleerkracht wordt ingezet. Het is echt even wennen (en slikken), na toch ruim 17 jaar in de gymzaal, maar ik begin langzaamaan mijn draai te vinden. Ik ben nog wel verantwoordelijk voor de schoolsportdag die jaarlijks voor de bovenbouw van mijn drie scholen wordt georganiseerd en één van de scholen heeft aangegeven van mijn expertise gebruik te willen maken als er een nieuwe methode wordt gekozen. Op die manier blijf ik toch nog bij het bewegingsonderwijs betrokken.
Michel Mohr
Penningmeester
Tom Boot
Webmaster
Afgestudeerd aan de Fontys sporthogeschool in Tilburg in 2009. Sinds mijn afstuderen ben ik aan het werk geweest in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Op dit moment ben ik werkzaam in het MBO op Scalda Middelburg als docent sport.
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...